Kwaliteit

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) bestaat sinds 1977.
Het is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. De NVA is belangenbehartiger en dienstverlener voor haar leden. Daarnaast zet de vereniging zich in voor de erkenning van acupunctuur als geneeswijze.
De NVA staat garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten. Naast de Statuten en Reglementen is het onze doelstellingen?
Bent u benieuwd naar onze missie en visie? Kijk dan hier.
De kracht van de NVA is een open houding, zorgvuldige communicatie, gedegen informatievoorziening en een grote betrokkenheid. Dat dragen we uit naar elkaar en naar de buitenwereld.