Ontstaan en werkwijze Auriculo medicinae

Wat is Auriculomedicinae?

''Het lijkt op ooracupunctuur, maar het gaat veel dieper dan symptoombestrijding, doordat bij Auriculomedicinae ook de oorzaak van de klachten wordt aangepakt.”
In 1967 ontdekte de Franse arts en ooracupuncturist Dr. Paul Nogier dat een lichte aanraking van een pathologisch punt op de oorschelp een voelbare verandering veroorzaakte aan de polsslag van de patiënt. Raakte hij de oorschelp op een andere plaats aan, dan veranderde er niets met de polsslag.
Nogier noemde dit verschijnsel Vasculair Autonoom Signaal (VAS). Het VAS ontwikkelde zich van een therapeutisch tot een diagnostisch instrument, niet alleen in de acupunctuur, maar ook voor het testen van (homeopathische)geneesmiddelen.
Door het aanpakken van de óórzaak van de klacht is de behandeling doeltreffender.
Doormiddel van een praktijkvoorbeeld zal ik proberen deze ingewikkelde materie te verduidelijken.
De principes van de Auriculomedicinae bestaan uit:
Adaptatie
Energie

Symptomen
Voorbeeld:

Patiënt met knieklachten rechts

Adaptatieprobleem: patiënt is erg gevoelig voor negatieve prikkels = stressgevoelig.
De buitenwereld, voorbeeld relationeel of sociaal en/of de eigen binnenwereld, bijvoorbeeld, pijn, ziekten, traumatische ervaringen.

Energieprobleem: patiënt is angstig, verdrietig, onrustig, geïrriteerd of aan het tobben.

Symptoomprobleem: patiënt heeft pijn aan de rechter knie.

Door de behandeling van de knieklacht volgens de Auriculomedicinae ga je niet alleen de pijn behandelen in de knie, maar ook de achterliggende problemen die de pijn hebben veroorzaakt.

Meer informatie vindt u op : www.auriculo.be